2015.aasta otsetoetuste ühikumäärad

1.detsembril 2015 kinnitas PRIA järgnevate pindalapõhiste otsetoetuste ühikumäärad: Ühtne pindalatoetus – 79,51 eurot/ha; Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (nn rohestamine) – 36,14 eurot/ha; Noore põllumajandustootja toetus – 19,87 eurot/ha kuni 39 ha kohta; Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus – 572,86 eurot/ha.

Compare listings

Võrdle