Pakume terviklahendust metsamaaparanduseks.

 • Kraavide uuendamine ja puhastamine (sh arvele võtmine)
 • Maaparandusprojektide koostamine
 • Toetuste taotlemine
 • Projektijuhtimine

Metsamaaparanduse eesmärk on tõsta metsaalade tootlikkust, tervist ja jätkusuutlikkust. Maaparandus võimaldab metsa paremini majandada ning kiirendab puude kasvukiirust. Parandades metsamaad edendame bioloogilist mitmekesisust, mille tulemusel saame kaitsta metsa looduslike ohtude eest ning parandada metsa üldist tervist.

Pakume terviklahendust põllumaade taastamisel ning kordategemisel.

 • Kraavide uuendamine ja puhastamine
 • Võsaraie
 • Kändude ja juurikate eemaldamine
 • Maapinna freesimine ja tasandamine
 • Projektijuhtimine

Muudame kliendi kasutusest väljas oleva võsastunud, ebatasase ja/või liigniiske põllumajandusmaa taas kasutuskõlbulikuks ja toetusõiguslikuks.

Seejärel leiame soovi korral kliendi põllumajandusmaale vastavalt turusituatsioonile parima rentniku ning valmistame ette rendilepingu ja tagame maale renditootluse.

Põllumaa korrastamine tõstab mulla viljakust, optimeerib ressursside kasutust, minimaliseerib keskkonnamõjud ning edendab säästvat põllumajandust. Need jõupingutused aitavad kaasa põllumajanduse tootlikkuse suurenemisele, toiduga kindlustatusele ja loodusvarade säilimisele tulevaste põlvkondade jaoks.

  Nimi*

  E-mail*

  Kirja sisu

  Tehtud tööd

  Enne: puhastamata vana kraav. Tulemuseks liigniiske mets ning puude mädanemine.

  Pärast: uuendatud kraav, mille tulemusel metsa väärtus tõuseb.

  Enne: võsastunud ning kasutuskõlbmatu põld. Tagajärjeks saamata jäänud tulu ning põllumajandussaadused.

  Pärast: korrastatud põllumaa, mille tulemusel saab maaomanik maksimaalse rendivoo ning põllumajanduse tootlikkus suureneb.

  Compare listings

  Võrdle