Otsime ja pakume kliendile sobivaid kinnisvaraobjekte Eestis, Lätis ja Leedus.

Kontakt:

Aksel Kams +372 554 9339

info@estkinnisvara.ee

Muudame kliendi kasutusest väljas oleva (võsastunud, ebatasase ja/või liigniiske) põllumajandusmaa taas kasutuskõlbulikuks ja toetusõiguslikuks.

Leiame kliendi põllumajandusmaale vastavalt turusituatsioonile parima rentniku, valmistame ette rendilepingu ja tagame rendivoo.

Kliendi soovil taotleme PRIA’st tema nimel põllumajandusmaale võimalikke toetusi (ÜPT, rohestamine jms) ning tagame toetuste saamise nõuete täitmise.

Liigniiskete alade puhul korraldame kraavide uuendamise ja võsast puhastamise. Suuremate alade puhul korraldame maaparandusprojektide koostamist ja taotleme kliendi nimel Erametsakeskusest või PRIA’st kuivendustoetusi.

Kui kliendi kinnistu asub looduskaunis või linnalähedases piirkonnas, pakume kliendile võimalust muuta maa kasutusotstarvet ja eraldada ehitamiseks sobilikud maaüksused. Moodustatud maakohtadele aitame leida ostjad.

Viime läbi kliendi kinnisvaraprojektide tasuvusuuringud, koostame eelarved, edastame regulaarselt finantsraporteid. Korraldame kliendi raamatupidamise (arveldamine, aastaaruande koostamine).

Lisaks põllumaade taastamisele, kuivendusprojektide ja detailplaneeringute koostamisele, korraldame kliendi soovil ka muid arendusprojekte.

    Nimi*

    E-mail*

    Kirja sisu

    Compare listings

    Võrdle